Showing all 40 results

Máy quét – scan là một thiết bị chụp và chuyển hình ảnh vật lý từ các bản in văn bản, tài liệu, áp phích, các trang tạp chí và các nguồn tài liệu tương tự để hiển thị và chỉnh sửa trên máy tính. Tài liệu được nạp cho máy scan là dạng bảng (tờ) phẳng cho phép quét các tài liệu đen trắng hoặc màu sắc. Các Máy Quét – Scanner thường được trang bị các phần mềm đi kèm, chẳng hạn như Photoshop của hãng Adobe, cho phép bạn có thể thay đổi chỉnh sửa kích thước của một hình ảnh nào đó.

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
-17%
1,944,000 1,620,000 (Chưa VAT)
-17%
1,944,000 1,620,000 (Chưa VAT)
Giá: liên hệ
-17%
3,120,000 2,600,000 (Chưa VAT)
-17%
7,188,000 5,990,000 (Chưa VAT)
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
-17%
8,220,000 6,850,000 (Chưa VAT)
-17%
1,920,000 1,600,000 (Chưa VAT)
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
-13%
2,868,000 2,490,000 (Chưa VAT)
Giá: liên hệ
-17%
5,000,000 4,158,000 (Chưa VAT)
-17%
5,100,000 4,250,000 (Chưa VAT)
-17%
3,672,000 3,060,000 (Chưa VAT)
-17%
3,000,000 2,500,000 (Chưa VAT)
-15%
8,136,000 6,930,000 (Chưa VAT)
Giá: liên hệ
-17%
4,860,000 4,050,000 (Chưa VAT)
-17%
2,640,000 2,200,000 (Chưa VAT)
-17%
2,538,000 2,115,000 (Chưa VAT)
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
-17%
2,040,000 1,700,000 (Chưa VAT)
-6%
2,000,000 1,890,000 (Chưa VAT)
-17%
1,458,000 1,215,000 (Chưa VAT)
Giá: liên hệ
-9%
300,000 273,000 (Chưa VAT)
-17%
1,200,000 1,000,000 (Chưa VAT)
-17%
1,176,000 980,000 (Chưa VAT)
-17%
1,998,000 1,665,000 (Chưa VAT)