Hiển thị tất cả 20 kết quả

Plantronics CallCenter các mã đã ngừng sản xuất thay thế bằng mã mới nâng cao hiệu năng và chất lượng.

2,230,000 (đã VAT)
1,408,000 (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics SupraPlus HW361 Duo

Giá: Liên hệ (đã VAT)
Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics blackwire 215 Mono

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Plantronics Savi W740-M

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Plantronics Savi W740

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Headset Plantronics Practica SP12-DP

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics SP11-Avaya

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics C320M( Microsoft)

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics C320

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Plantronic C310-M Monaural (Microsoft) 

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics Blackwire C325M

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics Blackwire C310-M

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics Blackwire C310

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics Practica SP12-PC

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics Blackwire C325.1

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics Blackwire C325.1M

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics Practica SP12-Cisco

Giá: Liên hệ (đã VAT)

Plantronics CallCenter EoL

Tai nghe Plantronics Practica SP11-Cisco

Giá: Liên hệ (đã VAT)