Hiển thị 97–144 trong 188 kết quả

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 400

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX 300

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 410

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX 310

Liên hệ
Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 1500 D

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom SoundPoint IP 321

Liên hệ
Liên hệ

Điện thoại Polycom

Polycom SoundPoint IP 335

Liên hệ
Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom SoundPoint IP 550

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
6,995,000 (Chưa VAT)
3,880,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP WiFi A10W

1,580,000 (Chưa VAT)
-7%
9,500,000 8,800,000 (Chưa VAT)
1,390,000 (Chưa VAT)
-16%

Điện thoại Yealink

Bàn mở rộng Yealink EXP20

2,550,000 2,150,000 (Chưa VAT)
-12%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Mic mở rộng Yealink CPE80

3,300,000 2,900,000 (Chưa VAT)
-19%

Điện thoại Yealink

Micro có Dây Yealink CPE90

3,500,000 2,850,000 (Chưa VAT)
-14%

Điện thoại Yealink

Micro Không Dây Yealink CPW90

3,800,000 3,250,000 (Chưa VAT)
-26%
2,450,000 1,815,000 (Chưa VAT)
-10%

Điện thoại Yealink

Điện thoại yealink W52P

2,650,000 2,390,000 (Chưa VAT)
-16%
2,250,000 1,900,000 (Chưa VAT)
-13%
2,600,000 2,250,000 (Chưa VAT)
-18%

Điện thoại Yealink

Yealink CAM50

2,200,000 1,800,000 (Chưa VAT)
-7%
8,950,000 8,350,000 (Chưa VAT)
-9%
8,000,000 7,300,000 (Chưa VAT)
-11%
7,300,000 6,500,000 (Chưa VAT)
-10%
7,200,000 6,500,000 (Chưa VAT)
-8%
5,400,000 4,970,000 (Chưa VAT)
-14%
3,300,000 2,850,000 (Chưa VAT)
-16%

ĐIỆN THOẠI BÀN

ĐIỆN THOẠI SIP-T40P-Skype

2,800,000 2,340,000 (Chưa VAT)
-16%
2,800,000 2,340,000 (Chưa VAT)
-23%
1,500,000 1,150,000 (Chưa VAT)
-13%
4,000,000 3,500,000 (Chưa VAT)
-13%
4,000,000 3,500,000 (Chưa VAT)
-15%
3,350,000 2,850,000 (Chưa VAT)
-15%
3,350,000 2,850,000 (Chưa VAT)
-13%
2,700,000 2,340,000 (Chưa VAT)
-13%
2,700,000 2,340,000 (Chưa VAT)
-16%
3,800,000 3,200,000 (Chưa VAT)