Hiển thị 1–48 trong 188 kết quả

Điện thoại IP là loại điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hoặc mạng Internet, nó sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là các âm thanh được mã hóa. Những loại điện thoại này được áp dụng sử dụng cho các mô hình tổng đài VoIP, PBX..

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D120

Liên hệ

Điện thoại Snom

Mô đun mở rộng Snom D3

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D305

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D315

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D345

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D375

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D385

Liên hệ

Điện thoại Snom

Mô-đun mở rộng Snom D7

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D712

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D715

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D717

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D725

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D735

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D745

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D765

Liên hệ

Điện thoại Snom

Điện thoại IP Snom D785

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
-14%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco CP-7962G

7,900,000 6,800,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện Thoại IP Fanvil H1

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện Thoại IP Fanvil X2C

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện Thoại IP Fanvil X2P

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X3SP

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X3G

Liên hệ
-30%
10,680,000 7,490,000 (Chưa VAT)
-18%
7,900,000 6,500,000 (Chưa VAT)
-17%
3,172,000 2,643,000 (Chưa VAT)
-17%
3,172,000 2,643,000 (Chưa VAT)
-17%
3,172,000 2,643,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA302

11,021,000 9,184,000 (Chưa VAT)
-17%
5,296,000 4,413,000 (Chưa VAT)
-17%
4,812,000 4,010,000 (Chưa VAT)
-17%
5,296,000 4,413,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA500S

3,629,000 3,024,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA501G

5,725,000 4,771,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA502G

6,317,000 5,264,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA504G

7,258,000 6,048,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Cisco SPA509G

10,160,000 8,467,000 (Chưa VAT)
-17%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Cisco SPA521G

8,225,000 6,854,000 (Chưa VAT)
-17%
9,274,000 7,728,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP ZYCOO H83

Liên hệ

Điện thoại bàn Zycoo

Điện thoại IP ZYCOO H83

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil H2S

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil C600

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil C400

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Fanvil X4G

Liên hệ