Showing all 44 results

Dahua là công ty đầu tiên ở Trung Quốc đề xướng ra giải pháp ghi hình đồng thời 8 kênh bằng thời gian thực vào đầu ghi hình camera vào năm 2001

-10%
31,200,000 28,080,000 (Chưa VAT)
-10%
27,200,000 24,480,000 (Chưa VAT)
-10%
21,400,000 19,260,000 (Chưa VAT)
-10%
19,600,000 17,640,000 (Chưa VAT)
-10%
18,200,000 16,380,000 (Chưa VAT)
-10%
13,600,000 12,240,000 (Chưa VAT)
-10%
11,800,000 10,620,000 (Chưa VAT)
-10%
11,000,000 9,900,000 (Chưa VAT)
-10%
9,260,000 8,334,000 (Chưa VAT)
-10%
7,940,000 7,146,000 (Chưa VAT)
-10%
7,300,000 6,570,000 (Chưa VAT)
-10%
6,040,000 5,436,000 (Chưa VAT)
-10%
6,040,000 5,436,000 (Chưa VAT)
-10%
6,400,000 5,760,000 (Chưa VAT)
-10%
4,500,000 4,050,000 (Chưa VAT)
-10%
5,140,000 4,626,000 (Chưa VAT)
-10%
4,260,000 3,834,000 (Chưa VAT)
-10%
4,080,000 3,672,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2108HS-S2

2,800,000 2,520,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2104HS-S2

2,470,000 2,223,000 (Chưa VAT)
-10%
3,800,000 3,420,000 (Chưa VAT)
-10%
3,300,000 2,970,000 (Chưa VAT)
-10%
3,000,000 2,700,000 (Chưa VAT)
-10%
12,100,000 10,890,000 (Chưa VAT)
-10%
1,020,000 918,000 (Chưa VAT)
-10%
6,200,000 5,580,000 (Chưa VAT)
-10%
4,380,000 3,942,000 (Chưa VAT)
-10%
4,100,000 3,690,000 (Chưa VAT)
-19%
5,060,000 4,099,000 (Chưa VAT)
-10%
3,200,000 2,880,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi hình XVR5104C-X

3,000,000 2,700,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR4104C-X

2,400,000 2,160,000 (Chưa VAT)

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR1A08

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR1A04

Giá: Liên hệ
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5432L

24,620,000 22,158,000 (Chưa VAT)
-91%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5232AN-S2

14,600,000 1,314,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5216AN-S2

9,040,000 8,136,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5116HS-S2

7,900,000 7,110,000 (Chưa VAT)
-19%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4108HS-S2

2,940,000 2,382,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4104HS-S2

2,300,000 2,070,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4108C-S2

2,700,000 2,430,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4104C-S2

2,020,000 1,818,000 (Chưa VAT)