Showing all 7 results

BỘ ĐÀM IRADIO, HYT, FDC Những lưu ý quan trọng khi sử dụng bộ đàm lần đầu. … Theo đúng định nghĩa thì bộ đàm là loại máy thu phát vô tuyến hai chiều liên lạc thoại. Bộ đàm thường dùng để liên lạc thoại giữa một

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ