Showing all 17 results

Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Bộ cấp nguồn DS-KAW50-1

2,520,000 2,142,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Bộ điện thoại trung tâm DS-KM8301

27,980,000 23,783,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Nút bấm dưới sảnh HIK-IP9002-VM

15,320,000 13,022,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Nút bấm HIK-IP9102-V

11,540,000 9,809,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Nút bấm cho villa HIK-IP8102IM

5,600,000 4,760,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Nút bấm IP HIK-IP8102IM

4,200,000 3,570,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
7,910,000 6,725,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Màn hình căn hộ HIK-VDM5000-T

6,230,000 5,300,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Màn hình cảm ứng HIK-VDM3000WT

3,990,000 3,400,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Vỏ che nút bấm IP DS-KAB03-V

2,240,000 1,904,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Nút bấm camera IP DS-KV8102-IP

4,200,000 3,570,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Nút bấm IP DS-KV8102-VP

4,200,000 3,570,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Màn hình cảm ứng DS-KH6310-WL

3,990,000 3,400,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Màn hình căn hộ 7 inch DS-KH6210-L

2,940,000 2,499,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Nút ấn cửa DS-KB2421-IM

2,340,000 1,989,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Màn hình DS-KH2220

2,450,000 2,100,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

Chuông Cửa Màn Hình HIK Vision

Nút ấn cửa DS-KB2411-IM

1,740,000 1,479,000 (Chưa VAT)