Showing 1–48 of 96 results

Hệ thống phát thanh thông báo còn được biết với tên gọi là P.A (Public address)

Hệ thống PA có thể xem như là sự phân phối lời phát thanh và nhạc nền (BGM) đến một số lượng tương đối nhiều người nghe trong một khu vực nào đó.

Hệ thống âm thanh vòm có các loa phía trước và phía sau để bạn đắm mình … Đó  thiết bị hoặc bộ giải mã âm thanh có chức năng giải mã hoặc mã hóa dữ liệu … Bất cứ thứ  trên 140 dB đều làm tổn thương khi nghe và có thể gây hại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
-13%
54,348,000 47,259,000 (Chưa VAT)
-13%
49,409,000 42,964,000 (Chưa VAT)
-13%
41,755,000 36,308,000 (Chưa VAT)
-13%
32,115,000 27,926,000 (Chưa VAT)
-13%
89,490,000 77,817,000 (Chưa VAT)
-13%
72,127,000 62,719,000 (Chưa VAT)
-13%
60,960,000 53,009,000 (Chưa VAT)
-13%
51,370,000 44,670,000 (Chưa VAT)
-13%
54,235,000 47,161,000 (Chưa VAT)
-13%
32,565,000 28,317,000 (Chưa VAT)
-13%
35,373,000 30,759,000 (Chưa VAT)
-13%
37,984,000 33,100,000 (Chưa VAT)
-13%
35,373,000 30,759,000 (Chưa VAT)
-13%
971,000 845,000 (Chưa VAT)
-13%
464,000 405,000 (Chưa VAT)
-13%
41,706,000 36,266,000 (Chưa VAT)
-13%
35,580,000 30,939,000 (Chưa VAT)
-17%
7,937,000 6,614,000 (Chưa VAT)
-17%
13,910,000 11,592,000 (Chưa VAT)
-17%
6,259,000 5,216,000 (Chưa VAT)
-17%
19,740,000 16,450,000 (Chưa VAT)
-17%
11,953,000 9,961,000 (Chưa VAT)
-17%
10,282,000 8,568,000 (Chưa VAT)
-17%
7,854,000 6,545,000 (Chưa VAT)
-17%
16,582,000 13,818,000 (Chưa VAT)
-17%
5,714,000 4,762,000 (Chưa VAT)
-17%
34,664,000 28,887,000 (Chưa VAT)
-17%
3,248,000 2,707,000 (Chưa VAT)
-17%
5,610,000 4,675,000 (Chưa VAT)