Showing 1–20 of 44 results

Dahua là công ty đầu tiên ở Trung Quốc đề xướng ra giải pháp ghi hình đồng thời 8 kênh bằng thời gian thực vào đầu ghi hình camera vào năm 2001

Giá: Liên hệ
Giảm giá!
31,200,000 28,080,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
27,200,000 24,480,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
21,400,000 19,260,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
19,600,000 17,640,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
18,200,000 16,380,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
13,600,000 12,240,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
11,800,000 10,620,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
11,000,000 9,900,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
9,260,000 8,334,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
7,940,000 7,146,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
7,300,000 6,570,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,040,000 5,436,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,040,000 5,436,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,400,000 5,760,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,500,000 4,050,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
5,140,000 4,626,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR4108HS-4KS2

4,260,000 3,834,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR4104HS-4KS2

4,080,000 3,672,000 (Chưa VAT)