Showing all 44 results

Dahua là công ty đầu tiên ở Trung Quốc đề xướng ra giải pháp ghi hình đồng thời 8 kênh bằng thời gian thực vào đầu ghi hình camera vào năm 2001

Giá: Liên hệ
Giảm giá!
31,200,000 28,080,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
27,200,000 24,480,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
21,400,000 19,260,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
19,600,000 17,640,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
18,200,000 16,380,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
13,600,000 12,240,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
11,800,000 10,620,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
11,000,000 9,900,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
9,260,000 8,334,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
7,940,000 7,146,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
7,300,000 6,570,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,040,000 5,436,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,040,000 5,436,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,400,000 5,760,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,500,000 4,050,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
5,140,000 4,626,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR4108HS-4KS2

4,260,000 3,834,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR4104HS-4KS2

4,080,000 3,672,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2108HS-S2

2,800,000 2,520,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2104HS-S2

2,470,000 2,223,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2116HS-4KS2

3,800,000 3,420,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2108HS-4KS2

3,300,000 2,970,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2104HS-4KS2

3,000,000 2,700,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
12,100,000 10,890,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
1,020,000 918,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,200,000 5,580,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,380,000 3,942,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,100,000 3,690,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi hình XVR5108HS-X

5,060,000 4,099,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
3,200,000 2,880,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi hình XVR5104C-X

3,000,000 2,700,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR4104C-X

2,400,000 2,160,000 (Chưa VAT)

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR1A08

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR1A04

Giá: Liên hệ
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5432L

24,620,000 22,158,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5232AN-S2

14,600,000 1,314,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5216AN-S2

9,040,000 8,136,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5116HS-S2

7,900,000 7,110,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4108HS-S2

2,940,000 2,382,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4104HS-S2

2,300,000 2,070,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4108C-S2

2,700,000 2,430,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4104C-S2

2,020,000 1,818,000 (Chưa VAT)