Showing 1–48 of 91 results

Đầu ghi hình Camera (digital video recorder) là một bộ phận chính và không thể thiếu trong hệ thống Camera. Đầu ghi Camera có chức năng tiếp nhận và xử lý thông tin thu được từ Camera sau đó chuyển đổi thành tín hiệu xuất ra màn hình cũng như lưu lại những hình ảnh đó.

-17%
3,960,000 3,300,000 (Chưa VAT)
-17%
3,264,000 2,720,000 (Chưa VAT)
-17%
2,148,000 1,790,000 (Chưa VAT)
-10%
31,200,000 28,080,000 (Chưa VAT)
-10%
27,200,000 24,480,000 (Chưa VAT)
-10%
21,400,000 19,260,000 (Chưa VAT)
-10%
19,600,000 17,640,000 (Chưa VAT)
-10%
18,200,000 16,380,000 (Chưa VAT)
-10%
13,600,000 12,240,000 (Chưa VAT)
-10%
11,800,000 10,620,000 (Chưa VAT)
-10%
11,000,000 9,900,000 (Chưa VAT)
-10%
9,260,000 8,334,000 (Chưa VAT)
-10%
7,940,000 7,146,000 (Chưa VAT)
-10%
7,300,000 6,570,000 (Chưa VAT)
-10%
6,040,000 5,436,000 (Chưa VAT)
-10%
6,040,000 5,436,000 (Chưa VAT)
-10%
6,400,000 5,760,000 (Chưa VAT)
-10%
4,500,000 4,050,000 (Chưa VAT)
-10%
5,140,000 4,626,000 (Chưa VAT)
-10%
4,260,000 3,834,000 (Chưa VAT)
-10%
4,080,000 3,672,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2108HS-S2

2,800,000 2,520,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI IP NVR2104HS-S2

2,470,000 2,223,000 (Chưa VAT)
-10%
3,800,000 3,420,000 (Chưa VAT)
-10%
3,300,000 2,970,000 (Chưa VAT)
-10%
3,000,000 2,700,000 (Chưa VAT)
-10%
12,100,000 10,890,000 (Chưa VAT)
-10%
1,020,000 918,000 (Chưa VAT)
-10%
6,200,000 5,580,000 (Chưa VAT)
-10%
4,380,000 3,942,000 (Chưa VAT)
-10%
4,100,000 3,690,000 (Chưa VAT)
-19%
5,060,000 4,099,000 (Chưa VAT)
-10%
3,200,000 2,880,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi hình XVR5104C-X

3,000,000 2,700,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR4104C-X

2,400,000 2,160,000 (Chưa VAT)

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR1A08

Giá: liên hệ

ĐẦU GHI CAMERA

ĐẦU GHI HÌNH XVR1A04

Giá: liên hệ
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5432L

24,620,000 22,158,000 (Chưa VAT)
-91%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5232AN-S2

14,600,000 1,314,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5216AN-S2

9,040,000 8,136,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR5116HS-S2

7,900,000 7,110,000 (Chưa VAT)
-19%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4108HS-S2

2,940,000 2,382,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4104HS-S2

2,300,000 2,070,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4108C-S2

2,700,000 2,430,000 (Chưa VAT)
-10%

ĐẦU GHI CAMERA

Đầu ghi XVR4104C-S2

2,020,000 1,818,000 (Chưa VAT)
-12%

ĐẦU GHI CAMERA

Cáp HDMI 2M

165,000 145,000 (Chưa VAT)