Showing all 24 results

Cổng từ an ninh ( EAS) là tên viết tắt của Electronic article surveillance là một giải pháp công nghệ phòng ngừa trộm cắp tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ hay thư viện…

cổng từ an ninh, cổng từ siêu thị, foxcom, cổng từ eas5001, eas5001, cổng từ foxcom, eas5012, cổng từ eas5012, cồng từ siêu thị, cổng từ eas6000, eas6000, eas5011, cổng từ eas5011, eas5006, cổng từ eas5006, cổng từ Hàn Quốc, eas5008, cổng từ eas5008, cổng từ an ninh Hàn Quốc, Cổng từ Korea

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng tự động FT8008S

Giá: Liên hệ

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng tự động FT8007S

Giá: Liên hệ

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng tự động FT8006S

Giá: Liên hệ

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng tự động FT8005S1

Giá: Liên hệ

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng tự động FT8005S

Giá: Liên hệ

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng tự động FT8004S

Giá: Liên hệ

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng tự động FT8003S

Giá: Liên hệ

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng tự động FT8001S

Giá: Liên hệ
Giảm giá!
62,400,000 55,000,000
Giảm giá!
43,600,000 39,000,000
Giảm giá!

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng từ FT8002 Foxcom

18,400,000 16,000,000
Giảm giá!

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng từ FT8001 Foxcom

16,400,000 12,990,000
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
14,040,000 11,115,000

CỔNG TỪ AN NINH

Cổng AM Dual EAS-AMD09HP

Giá: Liên hệ
Giảm giá!
23,400,000 18,525,000
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
13,200,000 11,000,000
Giảm giá!
9,500,000 8,500,000
Giảm giá!
9,500,000 8,500,000
Giảm giá!
6,000,000 5,000,000
Giảm giá!
5,988,000 4,990,000