Chế độ Fax trên tổng đài 824

Đúng là trong hướng dẫn (https://vnsup.com/category/ho-tro/) chúng tôi mới chỉ cách chọn máy lẻ làm máy Fax, sau khi bạn thao tác theo hướng dẫn chuyển máy lẻ về Fax xong rồi thì tiếp tục thực hiện cài trung kế vào chế độ Fax bạn cần xác định đường Fax của mình đang ở CO thứ mấy của tổng đài, sau khi bạn xác định xong bạn vào lệnh 414 cho CO mà bạn vừa mới chọn làm Fax bạn đưa về chế độ DIL… (… là CO mà bạn chọn làm chế độ Fax) thao tác cụ thể như sau bạn nhé
(Để lập trình hệ thống thì bàn lập trình phải gắn vào Port 1; Jack 01)
Nhấn phím Program -> *#1234 ->” System No?” -> nhập mã lập trình theo hướng dẫn dưới đây:
Chú ý:Các lệnh sau đây tương đương với các phím trên bàn lập trình KXT7730 hoặc KXT 7030
Next:tương đương với phím SP-Phone dùng để lật trang màng hình đi tới
Select:tương đương với phím Auto Answer
Store:Tương đương với phím Auto dial store
End:Tương đương với phím Hold
FWD:Dùng để di chuyển con trỏ đi tới
CONF:Dùng để di chuyển con trỏ đi lui
Redial:Dùng để lui trang màng hình trở lui
–          Nhập 414 ( chế độ ngày ) -> bấm Next -> Outside line No(1…8/*) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 (CO mà bạn đưa làm Fax) -> bấm Select chọn và chọn DIL -> Ext Jack No (Chọ Jack mà bạn cho làm máy Fax) nhập 01->24 chọn máy nhánh làm fax bấm  sau đó bấm Store lưu ->bấm End  kết thúc.
–          Nhập 415 (Chế độ tối) làm tương tự ban ngày
–          Nhập 416 (Chế độ trưa) làm tương tự ban ngày
Trân trọng!