Note: Thực hiện được trên version Program: 1.0.11.27 vê sau

1. Tạo danh sách password cấp cho người dùng

Vào Pbx -> Internall Options -> Pin group -> bấm vào Creat New PIN Group rồi tạo nhiều password như hình sau, mỗi password cấp cho 1 người sử dụng đi máy nào cũng gọi được

cai-dat-goi-account-code-password-tren-tong-dai-ip-grandstreamAccount code

2. Thiêt lập gọi ra cần bấm password hay không

Vào PBX -> Basic/call routs -> Outbound -> Chọn nhóm gọi ra cần phải bấm pass và làm như hình sau

cai-dat-goi-account-code-password-tren-tong-dai-ip-grandstreamAccount code 1

3. Cách gọi đi

Nhấc máy -> bấm số cần gọi -> # -> nghe lời nhắc bằng tiếng anh -> bấm Code tạo ở bước 1 -> bấm #